Úradné preklady

Zabezpečíme preklady všetkých druhov dokumentov (COC, technocké preukazy, odhlásenia)

  • s overenou pečaťou súdneho prekladateľa
  • za prijateľné ceny
  • v čo najkratšom možnom termíne
  • vo všetkých jazykoch